Головні редактори:
Холод О.М., Артамонова І.М., Богуславський О.В.

 


Холод Олександр Михайлович
Головний редактор київських випусків,
член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти (МАНПО),
член Науково-методичної комісії з журналістики та інформації МОНМС України;
співголова Української асоціації психолінгвістів;
доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри соціальних комунікацій Інституту журналістики Київського міжнародного університету (м. Київ, Україна)
Телефони:
+38-050-957-24-40 (моб.)
+380(44)424-90-20*205 (роб.)
Адреса:
03179, Україна, м. Київ-179, вул. Львівська, 49, офіс 1102

Холод О. М. є провідним вченим у галузі соціальних комунікацій.
Під його керівництвом сформувалася наукова школа з проблем прикладних соціальнокомунікаційних технологій та історії і теорії соціальних комунікацій, психолінгвістики і соціолінгвістики.
Під головуванням О.М. Холода працюють 6 аспірантів і 3 докторанти, що навчаються за трьома спеціальностями: 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій, 27.00.04 – теорія та історія журналістики, 27.00.06 – прикладні соціальнокомунікаційні технології.
Холод О.М. – науковий керівник державної науково-дослідної програми № 0111U000510 «Соціальні комунікації в Україні в контексті світової науки» (2011-2016).
Опубліковано 290 наукових праць. Серед них – монографії, навчальні посібники, програми, статті, методичні розробки. Найбільш значимими для розвитку теорії і історії соціальних комунікацій, прикладних соціально-комунікаційних технологій, психолінгвістики і соціолінгвістики є такі монографії: «Речевые картины мира мужчин и женщин» (1997), «ЗМІ та імідж політиків» (2004), «Інмутація у масмедіа» (2006), «Масс-медиа и гражданское общество» (2008), «Психолінгвістика статі» (2008), «Психолінгвістика іміджу» (2008), «Психолінгвістика мас-медіа» (2009), «Психолінгвістика інмутацій» (2009), «Інмутація суспільства в гіпермаркеті свідомості» (2010–2012), «Теорія інмутації суспільства» (2011), «Гіпермаркет свідомості» (2013).
Навчальні посібники: «Основи іміджології» (2002, 2011), «Психолінгвістика та соціальні комунікації» (2009), «Суспільство та імідж» (2009), «Психологія суспільства» (2009), «Філософія і культура цивілізації» (2009), «Соціальні комунікації» (2011 – гриф МОН України).
Підручник «Комунікаційні технології» (2012 – гриф МОНмолодьспорту України).
Холод О.М. багато років є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.001.34 Київського національного університету імені Тараса Шевченка, у період від 2008 до 2011 років був активним членом експертної ради ВАК України з соціальних комунікацій, за що отримав подяку від голови ВАК України (Додаток до наказу ВАК України від 29.11.2010, № 857; див.: Бюлетень ВАК України. – № 1. – 2011. – С. 6).
Холод О.М. є ініціатором та організатором і співорганізатором 26 міжнародних конференцій і симпозіумів, серед яких найгучнішими є: 1, 2 і 3-й міжнародні симпозіуми «Людина: мова, культура, пізнання» (1995, 1997 і 1999, м. Кривий Ріг); міжнародний симпозіум «Світ лінгвістики» (2008, м. Кривий Ріг), міжнародна конференція «Соціальні комунікації сучасного світу» (2009, м. Запоріжжя), 1-й, 2-й та 3-й міжнародні симпозіуми «Світ соціальних комунікацій» (2011, 2012, 2013, м. Київ), 1-ої, 2-ої, 3-ої міжнародних науково-практичних конференцій «Прикладні соціальнокомунікаційні технології» (2010, 2011 та 2012, м. Київ).
Під час роботи в КиМУ Холод О.М. організував роботу кафедри масової комунікації (від 01.09.2012 – соціальних комунікацій) і кафедри теорії та історії журналістики в Інституті журналістики.
За його редакцією підготовлено 3 випуски наукового фахового видання «Психолінгвістика» (вип. 1–3; рішення ВАК України від 14.04.2010) та 7 випусків (8, 9, 10, 11, 12, 13 та 14) «Вісника КиМУ. Сер. : соціальні комунікації, журналістика, медіалінгвістика, кінотелемистецтво», зареєстрованого Міністерством юстиції України як засіб масової комунікації (грудень 2007).
Від 19 вересня 2012 року Холод О.М. є членом Науково-методичної комісії з журналістики та інформації МОНМС України.
Від 20 листопада 2012 року Холод О.М. є членом-кореспондентом Міжнародної академії наук педагогічної освіти (МАНПО, м. Москва, Росія).

 


Артамонова Інесса Михайлівна
Головний редактор донецьких випусків,
член Національної спілки журналістів України,
член Науково-методичної комісії з журналістики та інформації МОНМС України
доктор наук із соціальних комунікацій, професор,
завідувач кафедри журналістики Донецького національного університету
Телефони:
Контакт-центр ДонНУ: +380 (62) 302-06-00
Електронна адреса:
rector@donnu.edu.ua
Пошова адреса:
83001,Україна, м. Донецьк, вул. Університетська, 24

Педагогічна і наукова діяльність І.М.Артамонової спрямована на формування професійної мовної особистості – підготовку філологів, журналістів, рекламістів, фахівців зі зв’язків із громадськістю.
Наукова діяльність І.М.Артамонової пов’язана з теорією та історією соціальних комунікацій і журналістики, російським, українським та загальним мовознавством. І.М.Артамонова є автором першої в Україні монографії у новій галузі з інтернет-журналістики «Тенденції становлення та перспективи розвитку інтернет-медіа в Україні». Інессою Михайлівною опубліковано понад 100 наукових і навчально-методичних праць. ЇЇ статті зі слов'янського мовознавства, методики викладання, підручники для іноземців друкувалися у Німеччині, Чехії, Камбоджі, Росії.

 


Олег Вікторович Богуславський
Головний редактор запорізьких випусків,
академік Академії наук вищої освіти України (АНВОУ);
член Науково-методичної комісії з журналістики та інформації МОНМС України
директор Благодійної організації «Центр підтримки демократичних журналістських ініціатив»;
керівник Проекту зі збереження інтелектуальної спадщини української еміграції diasporiana.org.ua;
директор Інституту журналістики і масової комунікації
Класичного приватного університету (м. Запоріжжя, Україна),
доктор наук із соціальних комунікацій, професор
Телефони:
+38 (061) 701 90 02
Електронна адреса:
http://virtuni.education.zp.ua
Пошова адреса:
69002, Україна, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 70-б.

Богуславський О.В. – один із провідних фахівців у галузі історичного журналістикознавства. Наукова діяльність пов’язана з історією соціальних комунікацій і журналістики, зокрема з пресою та публіцистикою української еміграції ХХ ст.
Опубліковано бл. 100 наукових праць – монографії, навчальні посібники, статті, методичні рекомендації.
Голова спеціалізованої вченої ради Д 17.127.05 при Класичному приватному університеті та член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.33 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
Керує роботою аспірантів і докторантів, що навчаються за спеціальностями: 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій, 27.00.04 – теорія та історія журналістики.
Редактор фахового науково-виробничого журналу «Держава та регіони» (постанова президії ВАК України від 22.12.2010 № 1-05/8).
Від листопада 2010 року є академіком Академії наук вищої освіти України (АНВОУ).
Проходив стажування в навчальних закладах та журналістських організаціях США (2004), Німеччини (2005), Польщі (2006).
Директор Благодійної організації «Центр підтримки демократичних журналістських ініціатив».
Керівник Проекту зі збереження інтелектуальної спадщини української еміграції diasporiana.org.ua

 

ЗАСТУПНИК РЕДАКТОРА


Зикун Наталія Іванівна
Член Національної спілки журналістів України,
член Міжнародної Федерації Журналістів,
член Науково-методичної комісії з журналістики та інформації МОНМС України;
директор Інституту журналістики Київського міжнародного університету;
завідувач кафедри теорії та історії журналістики;
кандидат філологічних наук, професор, відмінник освіти України
Телефони:
+380(44) 424-90-20*201 (роб.)
Адреса:
03179, Україна, м. Київ-179, вул. Львівська, 49, офіс 1106

Стаж викладацької роботи у ВНЗ – 26 років.
Автор журналістських матеріалів. Шеф-редактор всеукраїнського видання – газети Київського міжнародного університету «Post Scriptum +».
Має понад 80 наукових і навчально-методичних публікацій (статей, курсів лекцій, навчальних посібників, колективних монографій).
Коло наукових інтересів: історія журналістики, жанрологія, мова ЗМІ, медіаосвіта.

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР


Досенко Анжеліка Констянтинівна

Член Української асоціації психолінгвістів,
кандидат наук із соціальних комунікацій,
доцент кафедри соціальних комунікацій Інституту журналістики Київського міжнародного університету (м. Київ, Україна)
Телефони:
+380(44) 424-90-20*240 (роб.)
Адреса:
03179, Україна, м. Київ-179, вул. Львівська, 49, офіс 1110

Досенко А. К. − фахівець у галузі соціальних комунікацій. Кандидатська дисертація захищена 2011 року на тему «Медійність і психолінгвістична характеристика блогів людей, які живуть із ВІЛ/СНІД», що дозволило розглядати українську блогосферу під новим кутом.
Наукова діяльність пов'язана із дослідженням реклами та зв'язків із громадськістю. Також поле інтересів становить критика сучасного українського медійного простору.
Опубліковано більше 35 наукових праць, серед яких є монографії, наукові статті, методичні рекомендації, конспекти лекцій.
2012 року стала автором монографії «Електронні щоденники як одиниці соціальних комунікацій», є постійним співавтором серії колективних монографій «Соціальні комунікації: результати досліджень» .
Педагогічна діяльність пов'язана із розвитком всебічно освіченої особистості студента. З 2012 року на базі Інституту журналістики Київського міжнародного університету організувала роботу гуртка «Загальне рекламознавство».


 

Редакційна колегія

Артамонова Іннеса Михайлівна
доктор наук із соціальних комунікацій, професор
головний редактор донецьких випусків

Богуславський Олег Вікторович
доктор наук із соціальних комунікацій, професор
головний редактор запорізьких випусків

Холод Олександр Михайлович
доктор філологічних наук, професор –
головний редактор київських випусків
__________________________________________________________________
Зикун Наталія Іванівна
кандидат філологічних наук, професор,
заступник головного редактора

Досенко Анжеліка Костянтинівна
кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент,
виконавчий секретар
_______________________________________________________________________
Александров Олександр Васильович
доктор філологічних наук, професор

Бебик Валерій Михайлович
доктор політичних наук, професор,
кандидат психологічних наук

Безручко Олександр Вікторович
кандидат мистецтвознавства, професор

Бутиріна Марія Валеріївна
доктор наук із соціальних комунікацій, професор

Владимиров Володимир Михайлович
доктор філологічних наук, професор

Галич Валентина Миколаївна
доктор філологічних наук, професор

Горевалов Сергій Іванович
доктор філологічних наук, професор

Гоян Олесь Яремович
доктор філологічних наук, професор

Демченко Володимир Дмитрович
доктор філологічних наук, професор

Демченко Сергій Володимирович
доктор наук із соціальних комунікацій, професор

Зелінська Надія Віталіївна
доктор філологічних наук, професор

Іванов Валерій Феліксович
доктор філологічних наук, професор

Іванова Олена Андріївна
доктор наук із соціальних комунікацій, професор

Крупський Іван Васильович
доктор історичних наук, професор

Кузнецова Тетяна Василівна
доктор наук із соціальних комунікацій, професор

Лизанчук Василь Васильович
доктор філологічних наук, професор

Мушкудіані Олександр Нестерович
доктор філологічних наук, професор

Отін Євген Степанович
доктор філологічних наук, професор

Партико Зіновій Васильович
доктор філологічних наук, професор

Пенчук Інна Леонідівна
доктор наук із соціальних комунікацій, професор

Пономаренко Людмила Григорівна
доктор наук із соціальних комунікацій, професор

Почепцов Георгій Георгійович
доктор філологічних наук, професор

Різун Володимир Володимирович
доктор філологічних наук, професор

Серажим Катерина Степанівна
доктор філологічних наук, професор

Сидоренко Наталія Миколаївна
доктор філологічних наук, професор

Фінклер Юрій Едуардович
доктор філологічних наук, професор,
кандидат соціологічних наук

Шаріков Денис Ігорович
кандидат мистецтвознавства, доцент

Шумарова Наталія Петрівна
доктор філологічних наук, професор

Ющук Іван Пилипович
кандидат філологічних наук, професор

Яблоновська Наталія Всеволодівна
доктор філологічних наук, професор

Яковенко Юрій Іванович
доктор соціологічних наук, професор,
кандидат філософських наук